ATELIÉROVÁ TVORBA 1 - VILADŮM - Ing. arch. Štěpán Netrefa
thn_att1_12_pohledJ.jpg
pohled jižní var.1
thn_att1_13_pohledJ2.jpg
pohled jižní var.2
thn_att1_14_pohledZ.jpg
pohled západní var.1
thn_att1_15_pohledZ2.jpg
pohled západní var.2
thn_att1_16_perspektiva.jpg
perspektiva
thn_att1_17_axonometrie.jpg
axonometrie
thn_att1_18_pohled.jpg
pohled severní barevný
thn_att1_19_pohled.jpg
pohled východní barevný
INFORMACE:
Studie viladomu na Hanspaulce, třípodlažní objekt se šikmou střechou. Na tuto studii navazuje bakalářská práce.
Vytvořeno pomocí programu ArchiCAD a AutoCAD, některé části ručně.
© NETA FOTO