PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT - SOUBOR STAVEB ZÁBĚHLICE - Ing. arch. Štěpán Netrefa
thn_02_att6_01.jpg
situace souboru staveb
thn_02_att6_02.jpg

axonometrie
thn_02_att6_03.jpg

axonometrie
thn_02_att6_04.jpg
pohled z jihozápadu
thn_02_att6_05.jpg
areál od severu
thn_02_att6_06.jpg
administrativní budova
thn_02_att6_07.jpg
pizzeria a náměstíčko
thn_02_att6_08.jpg
fontána a nákupní centrum
thn_02_att6_09.jpg
hlavní pohledová osa
thn_02_att6_10.jpg
obelisk na rozcestí
thn_02_att6_11.jpg
zásobování pizzerie a NC
thn_02_att6_12.jpg
parter před admin.budovou
thn_02_att6_13.jpg
dětské hřiště
thn_02_att6_14.jpg
vstup do admin.budovy
thn_02_att6_15.jpg
administrativní budova
INFORMACE:
Předdiplomní projekt reší urbanisticky a architektonicky soubor staveb. V areálu jsou dvě administrativní budovy, hotel, školící středisko, nákupní centrum a pizzerie. V okolí se nachází centrální náměstíčko s klidovou zónou, dvě jezírka, hřiště, dětské hřiště a rozcestí směrem do budoucího parku. Vytvořeno pomocí programu ArchiCAD a render Artlantis.
© NETA FOTO