URBANISTICKÝ ATELIÉR - Ing. arch. Štěpán Netrefa
thn_06_ura_01.jpg
prostorový nadhled
thn_06_ura_02.jpg
prostorový nadhled
thn_06_ura_03.jpg
pohled
thn_06_ura_04.jpg
pohled
thn_06_ura_05.jpg
pohled
thn_06_ura_06.jpg
pohled
thn_06_ura_07.jpg
pohled
thn_06_ura_08.jpg
pohled
thn_06_ura_09.jpg
autorská zpráva
thn_06_ura_10.jpg
problémový výkres
thn_06_ura_11.jpg
prostorová koncepce
thn_06_ura_12.jpg
funkční koncepce
thn_06_ura_13.jpg
pohled od jihovýchodu
thn_06_ura_14.jpg
pohled od severozápadu
thn_06_ura_15.jpg
dílčí uliční pohledy
INFORMACE:
Navrhnutí zástavby v řešeném území (Praha 5 - Slivenec) na základě územního plánu a konzultace.
Vytvořeno pomocí programu ArchiCAD a AutoCAD.

prezentace:
PREZENTACE

© NETA FOTO