ATELIÉROVÁ TVORBA 4+5 - POLYFUNKČNÍ DŮM SLANÝ - Ing. arch. Štěpán Netrefa
thn_08_att4_01.jpg
pohled ulice nároží
thn_08_att4_02.jpg
pohled vnitroblok
thn_08_att4_03.jpg
pohled ulice
thn_08_att4_04.jpg
pohled ulice
thn_08_att4_05.jpg
pohled vnitroblok
thn_08_att4_06.jpg
nadhled ulice
thn_08_att4_07.jpg
nadhled vnitroblok
thn_08_att4_08.jpg
půdorys 2.PP
thn_08_att4_09.jpg
půdorys 1.PP
thn_08_att4_10.jpg
půdorys 1.NP
thn_08_att4_11.jpg
půdorys 2.NP
thn_08_att4_12.jpg
půdorys 3.NP
thn_08_att4_13.jpg
půdorys 4.NP
thn_08_att4_14.jpg
půdorys 5.NP
thn_08_att4_15.jpg
řez A-A
INFORMACE:
V první fázi byla studie zástavby proluky ve Slaném polyfunkčním domem s podzemním parkovištěm. Vyřešení veškerých dispozic a fasád. V druhé fázi byl na 2 rohové objekty zpracován projekt pro stavební povolení včetně některých detailů, dílčí statiky a TZB. Vytvořeno pomocí programu ArchiCAD a AutoCAD.
© NETA FOTO