BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - BYTOVÝ DŮM HANSPAULKA - Ing. arch. Štěpán Netrefa
thn_09_bapa_01.jpg
celkový pohled
thn_09_bapa_02.jpg
pohled z ulice
thn_09_bapa_03.jpg
pohled ze zahrady
INFORMACE:
Bakalářská práce řeší projekt pro stavební povolení bytového domu včetně některých detailů a TZB. Podkladem byla studie bytového domu, která byla zpracována dříve v předmětu Ateliérová tvorba 1.
 Vytvořeno pomocí programu ArchiCAD a AutoCAD.

soubory PDF:
SITUACE    PŮDORYS 1.NP    PŮDORYS 2.NP    PŮDORYS 3.NP    ŘEZ A-A    ŘEZ B-B
ARCH.POHLEDY    TECH.POHLEDY    TZB 1.NP    TZB 2.NP    TZB 3.NP

© NETA FOTO