POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 2 - Ing. arch. Štěpán Netrefa
thn_10_pg2_01.jpg
perspektiva
thn_10_pg2_02.jpg
perspektiva do fotografie
thn_10_pg2_03.jpg
detail věže
thn_10_pg2_04.jpg
detail věže - fotka
thn_10_pg2_05.jpg
detail okna
thn_10_pg2_06.jpg
detail okna - fotka
thn_10_pg2_07.jpg
pohled jižní
thn_10_pg2_08.jpg
pohled východní
thn_10_pg2_09.jpg
pohled severní
thn_10_pg2_10.jpg
pohled západní
INFORMACE:
Vymodelování kostela sv. Jakuba Většího ve Stodůlkách v programu ArchiCAD s pomocí GDL prvků.
Vytvořeno a vyrenderováno pomocí programu ArchiCAD.

prezentace:
PREZENTACE

© NETA FOTO