ATELIÉROVÁ TVORBA 2+3 - MATEŘSKÁ ŠKOLA ROZTOKY - Ing. arch. Štěpán Netrefa
thn_11_att2_01.jpg
pohled z ulice
thn_11_att2_02.jpg
pohled ze zahrady
thn_11_att2_03.jpg
pohled ze zahrady
thn_11_att2_04.jpg
axonometrie
thn_11_att2_05.jpg
situace
thn_11_att2_06.jpg
půdorysy
thn_11_att2_07.jpg
pohledy
INFORMACE:
V první fázi byla studie mateřské školy (3 oddělení a hospodářský pavilon s kuchyní). Vyřešení veškerých dispozic a fasád. V druhé fázi byl na 1 oddělení a hospodářský pavilon) zpracován projekt pro stavební povolení včetně některých detailů, dílčí statiky a TZB. Vytvořeno pomocí programu ArchiCAD a AutoCAD.

soubory PDF:
SITUACE    PŮDORYS DP 1.NP    ZÁKLADY HP    PŮDORYS HP 1.PP    PŮDORYS HP 1.NP
SKLADBA STROPU    STŘECHA    ŘEZY    POHLEDY    POHLEDY BAREVNÉ

© NETA FOTO