URBANISMUS 1 - Ing. arch. Štěpán Netrefa
thn_12_urb1_01.jpg
zadání s hlavním výkresem
thn_12_urb1_02.jpg
legenda - hlavní výkres
thn_12_urb1_03.jpg
hlavní výkres
thn_12_urb1_04.jpg
legenda - detail 1
thn_12_urb1_05.jpg
detail 1 - prodejna
thn_12_urb1_06.jpg
legenda - detail 2
thn_12_urb1_07.jpg
detail 2 - obytná ulice
INFORMACE:
Teoretická urbanistiská úloha na zastavění území dle zadaných poměrů funkčního využití. Dále jsou do detailu rozpracovány dvě zadané lokality - okolí prodejny a obytná ulice s rodinnými domky. Vypracováno ručně.
© NETA FOTO