ATELIÉROVÁ TVORBA 1 - VILADŮM - Ing. arch. Štěpán Netrefa
thn_14_att1_01.jpg
pohled z ulice
thn_14_att1_02.jpg
pohled z ulice
thn_14_att1_03.jpg
pohled ze zahrady
thn_14_att1_04.jpg
pohled ze zahrady
thn_att1_01_situace.jpg
situace
thn_att1_02_pudorys1NP.jpg
půdorys 1.NP
thn_att1_03_pudorys2NP.jpg
půdorys 2.NP
thn_att1_04_pudorys3NP.jpg
půdorys 3.NP
thn_att1_05_rezAA.jpg
řez A-A
thn_att1_06_rezBB.jpg
řez B-B
thn_att1_07_konstrukce.jpg
konstrukční schéma
thn_att1_08_pohledS.jpg
pohled severní var.1
thn_att1_09_pohledS2.jpg
pohled severní var.2
thn_att1_10_pohledV.jpg
pohled východní var.1
thn_att1_11_pohledV2.jpg
pohled východní var.2
INFORMACE:
Studie viladomu na Hanspaulce, třípodlažní objekt se šikmou střechou. Na tuto studii navazuje bakalářská práce.
Vytvořeno pomocí programu ArchiCAD a AutoCAD, některé části ručně.
© NETA FOTO