PK PODBABA - SPOLUPRÁCE S ARCHINVEA S.R.O.
thn_Podbaba01.jpg
pohled severní
thn_Podbaba02.jpg
pohled západní
INFORMACE:
Zateplení a oprava střechy při zachování stejného vzhledu - třípodlažní bytový dům.
Spolupráce s firmou Archinvea a.r.o. (Ing. Michal Jirát).
Vypracování projektu pro stavební povolení a projektu pro provedení stavby.
Vytvořeno pomocí programu ArchiCAD.
© NETA FOTO