BAR ŠTĚPÁNSKÁ - SPOLUPRÁCE S ARCHINVEA S.R.O.
thn_Stepanska01.jpg
stávající stav
thn_Stepanska02.jpg
nový stav
thn_Stepanska03.jpg
stávající bar
INFORMACE:
Úprava stávající kavárny na bar s hudební produkcí, včetně gastrotechnologie (Gastroprojekt - Tomáš Ježek).
Spolupráce s firmou Archinvea a.r.o. (Ing. arch. Věra Ottová). Vypracování projektu pro změnu užívání. 
Vytvořeno pomocí programu ArchiCAD.
© NETA FOTO