BD STRAŠNICE - SPOLUPRÁCE S ARCHINVEA S.R.O.
thn_rdstras01.jpg
pohled z ulice
thn_rdstras02.jpg
pohled ze zahrady
thn_rdstras03.jpg
pohled ze zahrady
thn_rdstras04.jpg
nadhled z ulice
thn_rdstras05.jpg
nadhled ze zahrady
thn_rdstras06.jpg
nadhled z ulice
thn_rdstras07.jpg
skica z ulice
thn_rdstras08.jpg
skica ze zahrady


INFORMACE:
Čtyřpodlažní bytový dům s užitnou plochou 485 m2, podsklepený.
Spolupráce s firmou Archinvea a.r.o. (Ing. Michal Jirát). Vypracování projektu pro provedení stavby včetně koordinace profesí. Podkladem byl projekt pro stavební povolení a studie zpracovaný Ing. arch. Rudolfem Schránilem.  
Vytvořeno pomocí programu ArchiCAD.
© NETA FOTO